Firma Goodijk

Firma Goodijk

"Alert blijven en inspelen op veranderingen is essentieel om succesvol te zijn en blijven in de agrisector"

Wiebe Goodijk

Referentie lezen

Over Firma Goodijk

  • Klant sinds 1993
  • Familiebedrijf
  • Agrisector
"Net als wij gaan ze daar ook met hun tijd mee"

Verzekeringspakket

  • Arbeidsongeschiktheid
  • Bedrijfsschade
  • Milieuschade

Firma Goodijk

Wie bij Sexbierum het erf van de familie Goodijk oprijdt, ziet eerst de grote schuur waar de koeien van Jaap op stal staan. Daarnaast is de woning van Jaap te vinden en aan de andere kant de woning van Wiebe met de loods waar Murk en Wiebe hun akker- en tuinbouwproducten verwerken. Rondom het erf ligt 180 ha. grasland en akkerland. Het begrip 'familiebedrijf' krijgt hier een extra dimensie. Drie broers die als vierde generatie in het bedrijf actief zijn. Ieder heeft als vennoot z'n eigen tak, maar tegelijk wordt er volop samengewerkt.
Het boerenbedrijf van de gebroeders heeft zowel koeien voor de melk als akkerbouw met pootaardappelen, suikerbieten en sjalotten, en tuinbouw met broccoli. Een groot en goed renderend boerenbedrijf waar 'simmerdei' wel zo'n 30 man actief zijn. Alle verbouwde broccoli (80 ha.) van de broers Goodijk is bestemd voor het supermarktconcern C-1000.

Innovatief
"Als rasechte ondernemers willen wij op de hoogte zijn van alle regelingen die interessant zijn voor ons bedrijf", aldus Wiebe Goodijk. "Zo waren wij één van de eerste agrarische bedrijven met zonnepanelen op de loodsen. Maar ook als het gaat om mestraffinage lopen wij voorop. Op dit moment zijn we in samenwerking met een aantal partners volop bezig met de ontwikkeling van een voor de markt unieke volautomatische broccoli snijmachine".

Risico's
De opbrengst van Fa. Goodijk is sterk afhankelijk van weersinvloeden. Daarom is er een zgn. brede weersverzekering afgesloten. Die kwam goed van pas toen er in 2004 en 2012 in een paar uur tijd tijdens hoosbuien ruim 100 millimeter regen over de gewassen werd uitgestort. Maar ook op ander gebied heeft de praktijk de broers geleerd dat goed verzekerd zijn belangrijk is. In 2000 is de woonboerderij volledig door brand verwoest. Wiebe: "Op zulke momenten leer je je tussenpersoon pas echt kennen. Oud directeur J. Bergsma van Froonacker Van de Witte was op het moment van uitbreken onderweg van Harlingen naar huis en zag vanaf de snelweg onze boerderij in brand staan. Nog voordat wij alarm konden slaan, werd er door hem al actie ondernomen. Alles werd voor ons geregeld. Wij zitten al 20 jaar bij Froonacker Van de Witte. Net als wij gaan ze daar ook met hun tijd mee. Ze informeren ons op tijd over belangrijke ontwikkelingen en vechten voor ons als het er op aankomt".